Zeer belangrijke mededeling namens het bestuur:

Geachte dames en heren van ZVV de Bevelanden:

Onze competitieleider, de heer Johan Schijf, heeft te kennen gegeven, dat door fysieke problemen,

     die al enige tijd zijn leven danig negatief beïnvloeden, zijn werkzaamheden van competitieleider

niet langer vol te houden zijn.

Dat is dan ook de reden, dat Johan per 31 juli 2019 tot zijn spijt zal terugtreden als competitieleider van

ZVV De Bevelanden.

Zijn activiteiten op dit gebied zullen voorlopig en voor zover mogelijk worden waargenomen door de overige bestuursleden.

Uiteraard is het van belang, dat er zo snel mogelijk een vervanger voor Johan moet worden gevonden.

Indien wij er dit jaar niet in slagen om een plaatsvervanger te vinden, dan dreigt het zaalvoetbal

ZVV de Bevelanden het laatste seizoen te zullen meemaken.

 

Wie oh wie voelt zich geroepen??????

 

Het bestuur van ZVV De Bevelanden.