"

 

Attentie!!!

Zoals bij eenieder wel duidelijk is geworden, heeft onze competitie-leider Johan Schijf al geruime tijd lichamelijke problemen, welk hem behoorlijk belemmeren in zijn mobiliteit.

Gelukkig heeft hij te kennen gegeven, nog door te willen blijven gaan met zijn werkzaamheden als competitie-leider.

Per 17 januari 2019 hebben wij tot ons genoegen iemand gevonden, die Johan wil ondersteunen in zijn vele werkzaamheden.

Zijn naam is Peter Minnaard.

Hopelijk zal dit een aanzienlijke verlichting gaan betekenen voor Johan.

Het bestuur