"

 

Attentie!!!

Namens het voltallige bestuur van ZVV De Bevelanden moeten wij U berichten, dat m.i.v. het seizoen 2019-2020 onze competitie-leider Johan Schijf zijn werkzaamheden definitief zal beëindigen.

Om het zaalvoetbal van De Bevelanden vanaf het seizoen 2019-2020 te kunnen continuëren, is een opvolger voor Johan dringend vereist.

Als die niet wordt gevonden, dan is het seizoen 2018-2019 helaas het laatste jaar, dat ZVV De Bevelanden bestaat.

Indien iemand zich geroepen voelt, om de functie van competitie-leider over te nemen verzoeken wij U zich in verbinding te stellen met onze voorzitter Adré Dijkmans.

Contactgegevens zijn te vinden onder "Bestuur".

Het bestuur